Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-7 septembrie

Perioada de înscriere

8 septembrie

Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră

9 septembrie

Afișarea punctajelor obținute la evaluarea portofoliului/dosarului de carieră

9-10 septembrie

Depunerea contestațiilor on-line

11 septembrie

Soluționarea și afișarea rezultatelor inițiale după contestații

11-13 septembrie

Confirmarea locurilor obținute prin concurs

14 septembrie

Redistribuirea locurilor rămase neocupate

14 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale