Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

13-15 iulie

Perioada de înscriere

16 iulie

Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră

17 iulie

Afișarea punctajelor obținute la evaluarea portofoliului/dosarului de carieră

17-18 iulie

Depunerea contestațiilor on-line

19 iulie

Soluționarea și afișarea rezultatelor inițiale după contestații

20-21 iulie

Confirmarea locurilor obținute prin concurs

22 iulie

Redistribuirea locurilor rămase neocupate

22-23 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

24 iulie

Afişarea rezultatelor finale