Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-16 iulie

Perioada de înscriere

16-19 iulie

Evaluarea proiectelor/dosarelor

21 iulie

Anunțarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere

21-24 iulie

Confirmarea locului obținut

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale