Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-13 septembrie
(în zilele lucrătoare)

Perioada de înscriere

13 septembrie

Afişarea rezultatelor

14-15 septembrie

Confirmarea locului

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale