Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-8 septembrie

Perioada de înscriere

9 septembrie

Proba scrisă/interviu

11 septembrie

Afişarea rezultatelor

11-12 septembrie

Perioada de contestații

13 septembrie

Soluționarea contestațiilor

13-15 septembrie

Confirmarea locurilor, redistribuiri

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale