Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-17 iulie

Perioada de înscriere

19 iulie

Interviu

20 iulie

Afișarea rezultatelor interviului, depunerea și soluționarea contestațiilor

21-23 iulie

Confirmarea locurilor

23 iulie

Redistribuirea locurilor neocupate

24-28 iulie excepție 25)

Confirmarea locurilor după redistribuire

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale