Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-19 iulie

Perioada de înscriere

20 iulie

Susținerea interviului. Afişarea rezultatelor interviului

20 iulie

Comunicarea rezultatelor

21 iulie

Depunerea constestațiilor

21-25 iulie

Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis

25 iulie

Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor. Glisări și redistribuiri

26-27 iulie

Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor

28 iulie

Afişarea rezultatelor finale