Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-17 iulie

Perioada de înscriere

19 iulie

Susținerea interviului. Afişarea rezultatelor interviului

20 iulie

Comunicarea rezultatelor finale

20-24 iulie

Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis

26 iulie

Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor. Glisări și redistribuiri

27-28 iulie

Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale