Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

12-13 septembrie

Perioada de înscriere

14 septembrie

Comunicarea listei cu candidații înscriși

14 septembrie

Comunicarea programării susținerii probei de admitere

15 septembrie

Culegerea și înregistrarea observațiilor

15 septembrie

Susținerea probei de admitere

15 septembrie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere

16 septembrie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

16 septembrie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor

17,19 septembrie

Confirmarea ocupării locului

22 septembrie

Comunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere