Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-7 septembrie

Perioada de înscriere

7 septembrie

Comunicarea listei cu candidații înscriși

7 septembrie

Comunicarea programării susținerii probei de admitere

8 septembrie

Culegerea și înregistrarea observațiilor

8 septembrie

Susținerea probei de admitere

8 septembrie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere

9 septembrie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor

10-11 septembrie

Confirmarea ocupării locului

15 septembrie

Comunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere