Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-15 iulie

Perioada de înscriere

15 iulie

Comunicarea listei cu candidații înscriși

15 iulie

Comunicarea programării susținerii probei de admitere

16 iulie

Culegerea și înregistrarea observațiilor

16 iulie

Susținerea probei de admitere

16 iulie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere

19 iulie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

19 iulie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor

20-23 iulie

Confirmarea ocupării locului

24 iulie

Redistribuirea locurilor neconfirmate și comunicarea rezultatelor aferente

26-27 iulie

Confirmarea ocupării locului după redistribuire

29 iulie

Comunicarea rezultatelor finale