Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-15 iulie

Perioada de înscriere

16 iulie

Comunicarea listei cu candidații înscriși

16 iulie

Comunicarea programării susținerii probei de admitere

16 iulie

Culegerea și înregistrarea observațiilor

18 iulie

Susținerea probei de admitere

18 iulie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere

19 iulie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

20 iulie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor

21-23 iulie

Confirmarea ocupării locului

25 iulie

Redistribuirea locurilor neconfirmate și comunicarea rezultatelor aferente

26 iulie

Confirmarea ocupării locului după redistribuire

28 iulie

Comunicarea rezultatelor finale