Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-15 iulie

Perioada de înscriere

18-19 iulie

Interviu

20 iulie

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere

21-22 și 25 iulie

Confirmarea ocupării locului

25 iulie

Redistribuirea locurilor disponibilizate

25-27 iulie

Confirmarea ocupării locului după redistribuire

28 iulie

Afişarea rezultatelor finale