Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-16 iulie

Perioada de înscriere

19-20 iulie

Interviu

21 iulie

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere

22-23,26 iulie

Confirmarea ocupării locului

26 iulie

Redistribuirea locurilor disponibilizate

27-28 iulie

Confirmarea ocupării locului după redistribuire

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale