admitere master

16 iulie 201931 iulie 201911 septembrie 201920 septembrie 2019

cazare pe perioada admiterii

Universitatea pe perioada admiterii oferă cazare pentru candidații din alte localități.

alte categorii de candidați

Informații pentru admiterea candidaților de etnie romă.

modul pedagogic

Program academic care certifică competențele necesare profesiei didactice (nivel 2).