Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Contact

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se concretizează în :

 • promovarea învăţământului şi cercetarea în domeniul teologiei, segmentul ecclesial, precum şi a sectorului socio-caritativ, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universitare şi eccleziale.
 • asigurarea unui cadru de interferenţe dintre societate şi biserică.
 • contribuţia la formarea religioasă, dezvoltarea structurilor educaţionale, ecclesiale, socio-caritative printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.


 • Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 5, RO-400095, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264-590715
 • Tel.: +40 264 405345
 • Fax: +40 264 430688
 • E-mail: rocateo@ubbcluj.ro
 • Web: rocateo.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIDACTICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
 2. Specializarea: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ PASTORALĂ LA ALBA IULIA (4 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară

Criterii de selecţie pentru toate specializările

 • Media de la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală
 • Test  - cu pondere 50% în media finală

Candidații vor susține testul  în momentul înscrierii.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Teologie Romano-Catolică Didactică

30

-

Studii religioase

30

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

30

-

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Teologie Romano-Catolică Didactică

70

-

Studii religioase

70

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

70

-