Facultatea de Teologie Romano-Catolică

INFO admitere

Contact

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se concretizează în :

 • promovarea învăţământului şi cercetarea în domeniul teologiei, segmentul ecclesial, precum şi a sectorului socio-caritativ, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universitare şi eccleziale.
 • asigurarea unui cadru de interferenţe dintre societate şi biserică.
 • contribuţia la formarea religioasă, dezvoltarea structurilor educaţionale, ecclesiale, socio-caritative printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.


 • Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 5, RO-400095, Cluj-Napoca, 400095
 • Tel.: +40 264-590.715
 • E-mail: rocateo@ubbcluj.ro
 • Web: http://rocateo.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Teologie

1 Specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIDACTICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
2 Specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ PASTORALĂ la Alba Iulia - 4 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

 • Media de la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media finală.
 • Scrisoare de motivație cu pondere 50% în media finală.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Teologie Romano-Catolică Didactică

30

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

30

-

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Teologie Romano-Catolică Didactică

70

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

70

-

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Teologie Romano-Catolică Didactică

2.200

-

Teologie Romano-Catolică pastorală

2.200

-