Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

INFO admitere

Contact

Pregătirea în domeniul Teologiei la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică este o facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiri-tualitate biblică, şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devota-ment moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor. Acest scop este simbolizat de o expresie bine cunoscută pe meleagurile noastre: „biserică şi şcoală”. Catedrele Facultăţii sunt dotate cu o clădire modernă, infrastructură de educaţie şi cercetare de calitate şi un corp profesoral bine pregătit.

Ce vă oferă pregătirea în domeniul Teologie

 • pregătire acreditată în specializările teologie reformată didactică sau teologie reformată asistență socială *(la finalizarea studiilor)
 • educație de calitate (cu cadre didactice bine pregătite)
 • locuri bugetate (în anul 2015 35 locuri)
 • spații moderne, adaptate la necesitățile academice (în centrul Clujului)
 • bibliotecă și săle de lectură/studii - laborator de informatică - atmosferă familială
 • posibilități de cazare în campusul universității - burse de merit, de studii (pentru studenții performanți)
 • burse sociale (pentru studenții eligibili)
 • burse "Erasmus" la universitățile partenere
 • reduceri la transportul în comun (pentru persoanele eligibile)
 • alte facilități (participări la evenimente culturale, sportive (în parcul universității) etc.


 • Adresa: Str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, 400174
 • Tel.: +40 264 590.723
 • E-mail: rt@rt.ubbcluj.ro
 • E-mail:felveteli@rt.ubbcluj.ro
 • Web: http://rt.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Teologie

1 Specializarea TEOLOGIE REFORMATĂ DIDACTICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară

Criterii de selecție

 • Media de la bacalaureat cu pondere 75% în media finală de admitere.
 • Nota de la bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenților liceelor teologice) sau nota de la limba și literatura română sau nota de la limba și literatura maghiară sau nota de la disciplina de profil umanist (la alegerea candidatului) cu pondere 25% în media finală de admitere.

Domeniul Muzică

2 Specializarea MUZICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară

Criterii de selecție

 • Media de bacalaureat cu pondere 25% în media finală de admitere
 • Probe de aptitudini muzicale (practice) și interviu - cu pondere 75% în media finală de admitere

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere 

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
30 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 70 -
În cazul optării pentru mai multe specializări 80 -

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Teologie Reformată Didactică

2.200

-

Muzică

2.600

-