Facultatea de Teologie Reformată

Contact

Pregătirea în domeniul Teologiei la Facultatea de Teologie Reformată

Facultatea de Teologie Reformată este a facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiri-tualitate biblică, şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devota-ment moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor. Acest scop este simbolizat de o expresie bine cunoscută pe meleagurile noastre: „biserică şi şcoală”. Catedrele Facultăţii sunt dotate cu o clădire modernă, infrastructură de educaţie şi cercetare de calitate şi un corp profesoral bine pregătit.

Ce vă oferă pregătirea în domeniul Teologie

 • pregătire acreditată în specializările teologie reformată didactică sau teologie reformată asistență socială *(la finalizarea studiilor)
 • educație de calitate (cu cadre didactice bine pregătite)
 • locuri bugetate (în anul 2015 35 locuri)
 • spații moderne, adaptate la necesitățile academice (în centrul Clujului)
 • bibliotecă și săle de lectură/studii - laborator de informatică - atmosferă familială
 • posibilități de cazare în campusul universității - burse de merit, de studii (pentru studenții performanți)
 • burse sociale (pentru studenții eligibili)
 • burse "Erasmus" la universitățile partenere
 • reduceri la transportul în comun (pentru persoanele eligibile)
 • alte facilități (participări la evenimente culturale, sportive (în parcul universității) etc.


 • Adresa: Str. Horea nr. 7, RO-400174, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590723
 • Fax. +40 264 590723
 • E-mail: rt@rt.ubbcluj.ro
 • Web: rt.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea: TEOLOGIE REFORMATĂ DIDACTICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară

Criterii de selecție:

 • Interviu (probă eliminatorie) notat cu Admis/Respins
 • Media de la bacalaureat cu pondere 75% în media finală de admitere.
 • Nota de la bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenților liceelor teoretice) sau nota de la limba și literatura română sau nota de la limba și literatura maghiară sau nota de la disciplina de profil umanist (la alegerea candidatului) cu pondere 25% în media finală de admitere.

  Domeniul Muzică

 1. Specializarea: MUZICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară

Criterii de selecţie :

 • Probe de aptitudini muzicale (practice) (probă eliminatorie) notată cu  Admis/Respins;
 • Media de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală de admitere;
 • Probă de cunoştinţe de cultură generală muzicală din materialul teoretic muzical cuprins în manualele de specialitate ale claselor IX-XII (probă orală) – cu pondere 50% în media finală de admitere.

Criteriile speciale se găsesc la adresa: http://rt.ubbcluj.ro

Zulassungsgebühr für rumänische Staatsbürger/innen und für Bürger/innen der EU, EWR und CH. Studienjahr

E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
30 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
a) Toate specializările. 70 -
b) În cazul optării pentru mai multe specializări 80 -