Facultatea de Teologie Ortodoxă

Contact

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca este un centru de educație și formare teologică ce are la bază Tradiţia apostolică a Bisericii de Răsărit. Aceasta are conşţiinţa necesităţii experienţei duhovniceşti în toate domeniile existenţei umane, fapt pentru care încurajează o teologie vie şi un mod dinamic de argumenţie teologică, prin care să se descopere noi sensuri ale Adevărului neschimbat şi unic, într-o încercare de face accesibil conţinutul Revelaţiei omului contemporan. În acest sens, are rolul de a forma sacerdoţi şi teologi laici pentru organismele bisericeşti, dar, în acelaşi timp, are capacitatea transmiterii unei teologii de şcoală care să ofere instrumentele necesare unei lecturi teologice a realităţii şi a medierii întâlnirii lumii cu Hristos Cel viu. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către episcopul Nicolae Ivan (1921-1936). După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj reînființat în 1990 a fost integrat în Universitatea „Babeş-Bolyai” primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Astăzi, Facultatea oferă 4 specializări la nivel licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă sacră; 6 specializări la nivel master: Doctrină şi hermeneutică, Pastoraţie şi duhovnicie, Ortodoxie românească şi viaţă liturgică, Artă Sacră, Bioetica – Morală, Etică şi Deontologie, Consiliere pastorală şi asistenţă psiho-socială; 10 specializări la nivel doctorat: Spiritualitate ortodoxă, Muzică bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică, Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noțiuni de paleografie, Misiologie și ecumenism, Istorie bisericească universală, Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Morală creștină, Teologie Pastorală. • Adresa: Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., RO, 400692, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 431005
 • Tel.: +40 264 405343
 • Fax: +40 264 431005
 • E-mail: ot@ot.ubbcluj.ro
 • Web: ot.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Probă de aptitudini muzicale și interviu vocațional – eliminatoriu
  • Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegere
  • Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic
 • Interviu vocațional
 • Probă scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică, cu fundamentare biblică – pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere


Candidații la a doua facultate sau a doua specializare vor susține un examen oral (dacă optează pentru ocuparea unui loc la taxă)

 1. Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Învățătură de credință ortodoxă – examen oral cu pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere
 1. Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ, (3ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Învățătură de credință ortodoxă – examen oral cu pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere

Domeniul Arte Vizuale

 1. SPECIALIZAREA ARTĂ SACRĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Probă practică: Desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere
 • Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
30 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 70 -