Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Contact

A studia teologia înseamnă să înveţi să te orientezi într-un univers pluralist în raport cu Dumnezeu şi cu semenii. Acest lucru nu înseamnă numai a-ţi însuşi fundamentele creştine ale societăţii şi culturii noastre, ci şi a asimila valorile general umane în lumea actuală.

Ceea ce noi propunem este studiul teologiei într-un cadru academic de înaltă ţinută ştiinţifică şi într-un climat multicultural şi pluriconfesional, care este cel al Universităţii clujene.
Facultatea noastră tinde să îmbine identitatea catolică pe care o declară manifest, conectată la valorile civilizaţiei europene, cu tradiţia ecleziastică bizantină ca expresie a spiritualităţii româneşti.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică are următoarele finalităţi:

 1. Cultivarea şi oferirea unei profunde şi solide cunoaşteri a adevărului cu privire la Dumnezeu, la om şi la lume, în lumina Revelaţiei creştine şi a raţiunii, printr-o cercetare ştiinţifică realizată conform metodei specifice fiecărei discipline.
 2. Formarea filosofico-teologică şi profesională a studenţilor, conform specializării pentru care au optat.
 3. Formarea teologică permanentă a clerului greco-catolic şi a altor persoane, consacrate sau laice, implicate în activitatea Bisericii şi în societate.
 4. Formarea teologică şi spirituală a laicilor care vor să-şi trăiască cu responsabilitate adeziunea la credinţă, indiferent de domeniul de activitate.
 5. Susţinerea activităţii pastorale şi de evanghelizare a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin mijloacele specifice procesului educativ şi de cercetare.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca este structurată în trei departamente: Blaj, Cluj şi Oradea. • Adresa: Str. Moţilor nr. 26, RO-4000001, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 599579
 • Tel.: +40 264 405351
 • Fax: +40 264 590714
 • E-mail: gct@ubbcluj.ro
 • Web: gct.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selectie:

 • Interviu motivațional notat cu Admis/Respins
 • Media de la bacalaureat cu pondere 100% în media finală de admitere
 1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ DIDACTICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selectie:

 • Interviu motivațional notat cu Admis/Respins
 • Media de la bacalaureat cu pondere 100% în media finală de admitere
 1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selectie:

 • Interviu tematic cu pondere 50% în media finală de admitere
 • Media de la bacalaureat cu pondere 50% în media finală de admitere
 1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ LA ORADEA (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selectie:

 • Interviu motivațional notat cu Admis/Respins
 • Media de la bacalaureat  cu pondere 100% în media finală de admitere
 1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ LA BLAJ (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selectie:

 •  Interviu tematic cu pondere 50% în media finală de admitere
 • Media de la bacalaureat  cu pondere 50% în media finală de admitere

Zulassungsgebühr für rumänische Staatsbürger/innen und für Bürger/innen der EU, EWR und CH. Studienjahr

E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –
Departamentul Cluj (toate specializările)

30

-

Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Departamentul Oradea

30

-

Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Departamentul Blaj

30

-

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Facultatea Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –
Departamentul Cluj (toate specializările)

- 1 specializare
- 2 specializãri

50
60

-

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –
Departamentul Oradea

Toate specializările

50

-

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –
Departamentul Blaj

Toate specializările

50

-