Facultatea de Teatru și Film

INFO admitere

Contact

Facultatea de Teatru şi Film are o misiune didactică, dar şi de cercetare ştiinţifică și creație artistică,particularizate la domeniile artistice oferite: Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media. Misiunea centrală a facultății este aceea de a forma profesionști la cel mai înalt nivel în artele spectacolului și ale filmului, capabili să profeseze într-un context cultural tot mai dinamic  și globalizat, atât în instituții culturale subvenționate, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente. Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative, a capacităților de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice novatoare. 

Convinși de importanța formării inițiale, prin departamentele de Teatru – linia română, Teatru – linia maghiară și Cinematografie și Media – română și maghiară, facultatea oferă programe aferente domeniilor Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media la toate nivelele de învățământ superior: licență, master și doctorat.

Mai multe detalii despre oferta educațională a facultății, dar și despre activitatea de cercetare și creație a facultății sau realizările studenților, puteți găsi pe paginile oficiale ale facultății: • Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 4, RO-400084, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590066
 • E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
 • Web: https://teatrufilm.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului

1 Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)  - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție

Etapa I - O probă orală/practică eliminatorie.
Etapa a II-a presupune două probe:

 • Proba I. Atelier de improvizație cu pondere 60% în media finală (orală/practică).
 • Proba II. Un monolog cu pondere 40% în media finală (orală/practică).
2 Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)  - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară

Criterii de selecție

Etapa I - O probă orală/practică eliminatorie
Etapa a II-a presupune două probe:

 • Proba I. Atelier de improvizație, de mișcare scenic și de muzică cu pondere 60% în media finală (orală/practică).
 • Proba II. Proba de monolog cu pondere 40% în media finală (orală/practică).
3 Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE) - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție

Etapa I - O probă orală/practică eliminatorie.
Etapa a II-a:

 • Proba I (scris) cu pondere 40% în media finală.
 • Proba II (practic/oral) cu pondere 60% în media finală.
4 Specializarea TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară

Criterii de selecție

 • Scrisoare motivațională cu pondere 50% în media finală.
 • Media de la bacalaureat/media de la examenul de licență cu pondere 50% în media finală.

 

Domeniul Cinematografie și Media

5 Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară

Criterii de selecție

Etapa I (probă orală - eliminatorie) - Interviu pe baza portofoliului foto/video încărcat la înscriere (online).
Etapa a II-a constă din (examen oral online):

 • Analiza unui fragment audio-vizual din filmologia obligatorie, cu pondere 50% în media finală .
 • Analiza unei picturi din punctul de vedere al conținutului și al formei plastice, cu pondere 50% în media finală.
6 Specializarea FILMOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție

 • Colocviu de cultură generală, vizuală și cinematografică cu pondere 80% în media finală.
 • Media de la bacalaureat cu pondere 20% în media finală.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
30 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Artele Spectacolului – Actorie
Artele Spectacolului – Regie

150 etapa I / 100 etapa II

-

Teatrologie

150

-

Cinematografie, Fotografie, Media

150 etapa I / 150 etapa II

-

Filmologie

150

-

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Artele Spectacolului - Actorie;
Artele Spectacolului – Regie;

5.000

-

Teatrologie

4.000

-

Cinematografie, Fotografie, Media

6.500

-

Filmologie

4.000

-