Facultatea de Studii Europene

Contact

Facultatea de Studii Europene și-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994. În mai 1995 denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene.
Facultatea de Studii Europene este o structură academică în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene acordă diploma de stat pentru licențierea în Relatii Internationale și Studii Europene, domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, în limbile română, germană și engleză, în specializarea Management, domeniul Management, în limba română, în Studii Americane, domeniul Studii Culturale, în limba engleză, și în Administrație Europeană, domeniul Științe Administrative, în limba română.

 • Adresa: Strada Em. de Martonne, RO-400090, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 593770
 • Fax: +40 264 590251
 • E-mail: admitere.euro@ubbcluj.ro
 • Web: euro.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 1. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, germană și engleză și ( învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Pentru liniile de studiu germană și engleză, scrisoarea de motivație va fi în redactată și susținută oral în limba germană/engleză.
 • Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Domeniul Management

 1. Specializarea: MANAGEMENT (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Domeniul Ştiinte Administrative

 1. Specializarea: ADMINISTRATIE EUROPEANĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 150 150