Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

INFO admitere

Contact

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) oferă programe de studiu în Administrație Publică, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Leadership, Publicitate, Științe Politice și Sănătate Publică. Încă de la început, din 1995, facultatea s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare.

Misiunea FSPAC este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii. Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite.

Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale. • Adresa: Str. General Traian Moşoiu nr. 71, Cluj-Napoca, 400132
 • Tel.: +40 264 431.505
 • Tel.: 0742-443.913
 • E-mail: admitere@fspac.ro
 • Web: https://fspac.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Științe Politice

1 Specializarea ŞTIINŢE POLITICE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și engleză

Domeniul Științe ale Comunicării

2 Specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară şi germană
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
3 Specializarea JURNALISM - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară, germană și engleză
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
4 Specializarea PUBLICITATE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
5 Specializarea MEDIA DIGITALĂ - 3 ani cu frecvență - în limba română

Domeniul Științe Administrative

6 Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
- 3 ani, învățământ la distanță - în limba română
7 Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ la Satu Mare - 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
8 Specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ la Sfântu Gheorghe - 3 ani, cu frecvență - în limbile română și maghiară
9 Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ la Bistrița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
10 Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
11 Specializarea SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (PUBLIC HEALTH) - 3 ani, cu frecvenţă - în limba engleză
12 Specializarea STUDII DE CONFLICT - 3 ani, cu frecvență - în limba română
13 Specializarea ȘTIINȚA DATELOR SOCIALE - 3 ani, cu frecvență - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

Etapa I (eliminatorie):

 • Scrisoare de motivație, redactată în limba programului respectiv, notată cu calificativul Admis/Respins.
 • În cazul în care candidatul optează pentru înscrierea la mai multe specializări din cadrul FSPAC, acesta va trebui să depună o scrisoare de motivație distinctă pentru fiecare specializare, redactată în limba de studiu a programului respectiv.
 • Candidații care se înscriu la programe cu predare în altă limbă decât română și maghiară vor susține un interviu de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv, după cum urmează:
 • pentru specializările în limba engleză, toți candidații se vor prezenta la interviul de cunoaștere a limbii engleze.
 • pentru specializările în limba germană, candidații care dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba germană (recunoscut internațional sau eliberat de Centrul Alpha/Centrul Lingua, cu nivel minim B2) sunt scutiți de testarea cunoștințelor lingvistice. Candidații care nu dețin un astfel de certificat se vor prezenta la un test online de verificare a competențelor în limba germană.
 • Doar candidații care în urma acestei verificări obțin calificativul Admis vor intra în etapa a II-a de admitere.

Etapa a II-a:

 • Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de media examenului de bacalaureat.
 • Locurile neconfirmate de candidații admiși în Etapa a II-a vor fi redistribuite candidaților aflați pe listele de așteptare, respectând opțiunile exprimate în fișa de înscriere.

Etapa a III-a:

 • Candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista candidaților respinși.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză

30

-

Administraţie Publică
Linia română, maghiară

30

30

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare,
Sfântu-Gheorghe, Reșița

30

30

Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană

30

30

Jurnalism
Linia română, maghiară, germană,
engleză

30

30

Publicitate
Linia română

30

-

Servicii şi politici de sănătate
publică (Public Health)
Linia engleză

30

-

Leadership în sectorul public
Limba engleză

30

-

Media digitală
Linia română

30

-

Studii de conflict
Linia română

30

-

Știința datelor sociale

30

-

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză

170

-

Administraţie Publică
Linia română, maghiară

170

170

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare,
Sfântu-Gheorghe, Reșița
- dacă se înscriu numai la extensie -

30

30

Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană

170

170

Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză

170

170

Publicitate
Linia română

170

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)
Limba engleză

170

-

Leadership în sectorul public
Limba engleză

170

-

Media digitală
Linia română

170

-

Studii de conflict
Linia română

170

-

Știința datelor sociale

170

-

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Ştiinţe Politice - Linia română, maghiară şi engleză

2.600

-

Administraţie Publică - Linia română, maghiară

2.700

2.600

Administraţie Publică – Extensia universitară Reșița

2.400

2.400

Comunicare şi relaţii publice - Linia română, maghiară și germană

2.900

2.800

Jurnalism - Linia română, maghiară, germană şi engleză

3.000

2.600

Publicitate - Linia română

2.900

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) - Linia engleză

4.300

-

Leadership in sectorul public -  Limba engleză

3.000

-

Media digitală  - linia română

3.400

-

Studii de Conflict – linia română

3.000

-

Știința datelor sociale

3.200

-