Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Contact

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) oferă programe de studiu în Administrație Publică, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Leadership, Publicitate, Științe Politice și Sănătate Publică. Încă de la început, din 1995, facultatea s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare.

Misiunea FSPAC este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii. Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite.

Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale. • Adresa: Str. Traian Moşoiu nr. 71, RO-400132, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 431505, int. 6261
 • Fax: +40 264 406054
 • E-mail: admitere@fspac.ro
 • Web: fspac.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Ştiinţe politice

 1. Specializarea ŞTIINŢE POLITICE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară şi germană şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română
 2. Specializarea JURNALISM (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română
 3. Specializarea PUBLICITATE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 4. Specializarea MEDIA DIGITALĂ (3 ani cu frecvență) în limba română

Domeniul Ştiinţe Administrative

 1. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară și (învățământ la distanță, 3 ani)  în limba română
 2. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, LA SATU-MARE , (3 ani, învăţământ la distanţă) în limba română
 1. Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, LA SFÂNTU GHEORGHE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 2. Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, LA BISTRIŢA (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română
 3. Specializarea SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (PUBLIC HEALTH) (3 ani, cu frecvenţă) în limba engleză
 4. Specializarea LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLIC (3 ani cu frecvență) în limba engleză     

Criterii de selecție:

Etapa I (eliminatorie): 
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, redactată în limba programului respectiv, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară pot susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:
Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.
În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză

30

30

Administraţie Publică
Linia română, maghiară

30

30

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare,
Sfântu-Gheorghe

30

30

Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană

30

30

Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză

30

30

Publicitate
Linia română

30

-

Servicii şi politici de sănătate
publică (Public Health)
Linia engleză

30

-

Leadership în sectorul public
Limba engleză

30

-

Media digitală – linia română

30

-

Știința datelor sociale

30

-

Studii de conflict

30

-

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză

170

170

Administraţie Publică
Linia română, maghiară

170

170

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-Gheorghe
- dacă se înscriu numai la extensie -

30

30

Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană

170

170

Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză

170

170

Publicitate
Linia română

170

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)
Linia engleză

170

-

Leadership în sectorul public
Limba engleză

170

-

Media digitală – linia română

170

-

Studii de conflict

170

-

Știința datelor sociale

170

-