Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Contact

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, oferind servicii academice pentru toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

 • Adresa: Str. Teodor Mihali, Nr.58-60, RO-400591, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 418652
 • Tel.: +40 264 418653
 • Fax: +40 264 412570
 • E-mail: admitere@econ.ubbcluj.ro
 • Web: econ.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Management

 1. Specializarea MANAGEMENT (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limbile română şi maghiară

Domeniul Marketing

 1. Specializarea MARKETING (3 ani, cu frecvenţă), în limbile română și maghiară şi (învăţământ la distanţă 3 ani) în limba română

Domeniul Administrarea Afacerilor

 1. Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română
 1. Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR LA SF. GHEORGHE,(3 ani, cu frecvență) în limbile română și maghiară
 2. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR, (3 ani, cu frecvenţă) în limba germană
 3. Specializarea ECONOMIA FIRMEI LA SF. GHEORGHE, (3 ani, cu frecvență și învățământ la distanță) în limba maghiară

Domeniul Finanţe

 1. Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Domeniul Contabilitate

 1. Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, franceză şi engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

 1. Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, LA SIGHETU MARMAȚIEI (3 ani, cu frecvenţă și învățământ la distanță), în limba română

Domeniul Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

 1. Specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ (3 ani, cu frecvenţă), în limbile română și maghiară şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română
 1. Specializarea STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale

 1. Specializarea ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE (3 ani, cu frecvenţă ) în limbile română și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Domeniul Economie

 1. Specializarea ECONOMIE GENERALĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • criteriul 1: eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins. Detaliile privind eseul motivațional sunt prezentate în anexa Regulamentului de admitere la http://econ.ubbcluj.ro 
 • criteriul 2: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere. Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fără a depăși nota 10.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 150 150