Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Contact

Este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii "Babeș-Bolyai" şi asigură pregătirea în probleme de mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în acelaşi timp căutate specializari - Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Geografia mediului, Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (nivel licență); Evaluarea riscului şi securitatea mediului, Gestiunea şi protecţia mediului, Calitatea mediului şi surse energetice, Ingineria valorificării deșeurilor și Sustainable development and envrionmental management.
De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat şi s-a adaptat permanent priorităţilor promovate în cadrul politicilor educaționale şi a strategiilor de mediu, încercând în acelaşi timp să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă.

 • Adresa:Str. Fantanele nr. 30, RO-400294, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 307030
 • Fax: +40 264 307032
 • E-mail: enviro@ubbcluj.ro
 • Web: enviro.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Ştiinţa Mediului

 1. Specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 2. Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI LA SF. GHEORGHE, (3 ani cu frecvență), în limba maghiară
 3. Specializarea MANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIU, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Domeniul Ingineria Mediului

 1. Specializarea INGINERIA MEDIULUI (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

 • Eseu motivational (cu calificativul Admis/Respins).
 • Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală).
 • Pentru candidații care au participat la concursul  “Marcian Bleahu”, punctajul (nota) obținută la concurs va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 90 -