Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

INFO admitere

Contact

Este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii "Babeș-Bolyai" şi asigură pregătirea în probleme de mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în acelaşi timp căutate specializari - Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Management şi audit de mediu, Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologicela nivel licență şi Evaluarea riscului şi securitatea mediului, Gestiunea şi protecţia mediului, Ingineria valorificării deșeurilor și Sustainable development and envrionmental management (limba engleză) la nivel master.
De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat şi s-a adaptat permanent priorităţilor promovate în cadrul politicilor educaționale şi a strategiilor de mediu, încercând în acelaşi timp să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă.

  • Adresa: Str. Fantanele nr. 30, Cluj-Napoca, 400294
  • Tel.: +40 264 307.030
  • E-mail: enviro@ubbcluj.ro
  • Web: http://enviro.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Știința Mediului

1 Specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
2 Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI la Sfântu Gheorghe - 3 ani, cu frecvență - în limba maghiară
3 Specializarea MANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIU - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Ingineria Mediului

4 Specializarea INGINERIA MEDIULUI - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală).
  • Pentru candidații care au participat la concursul “Marcian Bleahu”, nota obținută la concurs va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat.
  • Pentru candidații care au obținut premii sau mențiuni la olimpiadele școlare internaționale și naționale avizate de minister, media finală de admitere va fi 10 (zece), în baza documentelor doveditoare ale acestei calități.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 90 -

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

2.500

-