Specializări oferite de facultăţi

Alege facultatea care te interesează și vei găsi informații despre perioada desfășurării concursului, specializările oferite de facultatea respectivă, bibliografie și tematică.

 

Facultatea de Matematică şi Informatică

 Facultatea de Fizică
 Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
 Facultatea de Biologie şi Geologie
 Facultatea de Geografie
 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 Facultatea de Drept
 Facultatea de Litere
 Facultatea de Istorie şi Filosofie
 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 Facultatea de Studii Europene
 Facultatea de Business
 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 Facultatea de Teologie Ortodoxă
 Facultatea de Teologie Greco Catolică
 Facultatea de Teologie Reformată
  Facultatea de Teologie Romano Catolică
  Facultatea de Teatru şi Film

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se vor consulta site-urile facultăților.

 

Informații despre admitere se pot solicita la: