Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Socială

INFO admitere

Contact

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali.
Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.
Absolvenţii noştri lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.

  • Adresa: B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128-130, Cluj-Napoca, 400604
  • Tel.: +40 264 424.674
  • Tel : 0756-831.955
  • E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro
  • Web: http://socasis.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Sociologie

1 Specializarea SOCIOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
2 Specializarea RESURSE UMANE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
3 Specializarea ANTROPOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară

Domeniul Asistență Socială

4 Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară
5 Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Scrisoare de motivaţie, notată cu Admis/Respins
  • Media de la bacalaureat cu pondere 100% în media finală de admitere, respectiv 100% media examenului de licență pentru licențiații care candidează pe locuri cu taxă
  • Participanții și premianții la concursurile organizate de facultate sau la olimpiadele școlare de specialitate beneficiază de facilități. Mai multe detalii pe site-ul facultății.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
30 30
Asistență Socială – Extensia Reșița 30 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 120 120
Asistență Socială – Extensia Reșița 120 -

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Sociologie – linia română

2.500

2.500

Sociologie – linia maghiară

2.500

-

Asistență socială – linia română

2.500

2.500

Asistență socială – linia maghiară

2.500

2.500

Asistență socială – Extensia Reșița

2.400

-