Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

INFO admitere

Contact

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.
Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională largă FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

 • Adresa: Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, 400029
 • Tel. Linia română: +40 264 405.337
 • Tel. Linia maghiară: +40 0264 445.206
 • E- mail: admitere.psiedu@ubbcluj.ro
 • Web: http://psiedu.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Psihologie

1 Specializarea PSIHOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară

Criterii de selecție:

Pentru linia română:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
 • Nota la proba scrisă de verificare a abilităților cognitive generale, cu pondere de 50% în media de admitere.

Pentru linia maghiară:

 • Media aritmetică între media anilor de studii liceale (50%) și media examenului de bacalaureat (50%), cu pondere de 20% în media de admitere.
 • Nota la proba scrisă, cu pondere de 80% în media de admitere.

Domeniul Științe ale Educației

2 Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară

Criterii de selecție:

Pentru linia română:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
 • Media anilor de studii liceale, cu pondere de 50% în media de admitere.

Pentru linia maghiară:

 • Media aritmetică între media anilor de studii liceale (50%) și media examenului de bacalaureat (50%), cu pondere de 20% în media de admitere.
 • Nota la proba scrisă, cu pondere de 80% în media de admitere.
3 Specializarea PEDAGOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Eseu motivational scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins.
4 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și germană
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Probă orală notată cu calificativul Admis/Respins.
5 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Satu Mare - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Probă orală notată cu calificativul Admis/Respins.
6 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Mureș - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Probă orală notată cu calificativul Admis/Respins.
7 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Probă orală notată cu calificativul Admis/Respins.
8 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Odorheiu Secuiesc - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba maghiară

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Probă orală notată cu calificativul Admis/Respins.
9 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Năsăud - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Probă orală notată cu calificativul Admis/Respins.
10 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sighetu Marmației - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
 • Probă orală notată cu calificativul Admis/Respins.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 200 200

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Psihologie

3.400

3.400

Psihopedagogie Specială

2.900

2.900

Pedagogie

2.900

-

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

2.900

2.900

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar CU din Reșița

2.400

2.400