Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Contact

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.
Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională largă FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

 • Adresa: Str. Sindicatelor, nr. 7, RO-400029, Cluj-Napoca
 • Tel. Linia română: +40 264 405337
 • Tel. ID : +40 264 590567 
 • Tel. Linia maghiară: +40 0264 445206
 • Fax: +40 264 590559
 • E-mail: secretariat.psiedu@ubbcluj.ro
 • E- mail admitere : admitere.psiedu@ubbcluj.ro
 • Web: psiedu.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea PSIHOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română şi maghiară

Criterii de selecție pentru linia română:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% test grilă de cunoștințe pe baza unui manual de Psihologie de liceu

Testul grilă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; testul NU are un caracter eliminatoriu. Acest test vizează cunoștințe elementare de psihologie, în baza manualului de psihologie pentru clasa a X-a (Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord. Adrian Neculau, editia 2012): Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalității.

Criterii de selecție pentru linia maghiară:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% proba scrisă

Proba scrisă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; proba NU are un caracter eliminatoriu. 
Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologiei: senzații și percepții, gândirea, memoria, imaginația și creativitatea, motivația, afectivitatea, personalitatea. Bibliografie: Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (1997), Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, Doina-Olga Ștefănescu, Elena Bălan, Cristina Ștefan, (2007) Pszichológia, Tankönnyv a X. osztály számára, T3 Kiadó.

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi (învăţământ la distanţă 3 ani) în limba română

Criterii de selecție pentru liniile de studiu română și maghiară:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50%  test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situatia unei/unor persoane cu dizabilităti din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si discriminare.

 1. Specializarea PEDAGOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Eseu motivational scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară,  germană  și (învăţământ la distanţă 3 ani) în limbile română și maghiară

Criterii de selecţie:

 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA SATU MARE (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară

Criterii de selecţie:

 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA TÂRGU MUREŞ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA TÂRGU SECUIESC, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară

Criterii de selecţie:

 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA ODORHEIU SECUIESC, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba maghiară

Criterii de selecţie:

 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA NĂSĂUD, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA SIGHETU MARMAŢIEI, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 200 200