Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

INFO admitere

Contact

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.
Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională largă FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

 • Adresa: Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, 400029
 • Tel. Linia română - zi: +40 264 405.337
 • Tel. Linia română – învățământ la distanță (id): +40 264 590.967 
 • Tel. Linia maghiară: +40 0264 445.206
 • Fax: +40 264 590559
 • E- mail: admitere.psiedu@ubbcluj.ro
 • Web: http://psiedu.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Psihologie

1 Specializarea PSIHOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară

Domeniul Științe ale Educației

2 Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară
3 Specializarea PEDAGOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
4 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și germană
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară
5 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Satu Mare - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
6 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Mureș - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
7 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
8 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Odorheiu Secuiesc - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba maghiară
9 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Năsăud - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
10 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sighetu Marmației - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

 • Media de la bacalaureat cu pondere 100% în media finală de admitere
 • Pentru specializările în limbile maghiară sau germană, candidații cetățeni români care nu au absolvit liceul în limba maghiară, respectiv germană vor susține un test de competență lingvistică în fața unei comisii.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2021 / 2022

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 200 200

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021 / 2022 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Psihologie

3.400

3.400

Psihopedagogie Specială

2.900

2.900

Pedagogie

2.900

-

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

2.900

2.900

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar CU din Reșița

2.400

2.400