PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL I (MODULUL PEDAGOGIC) PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este singura structură academică care asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pe liniile de studiu: română, maghiară și germană.

Admitere

Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică (Nivel I) se realizează printr-un interviu pe baza unui eseu motivaţional.

Eseul este realizat de către fiecare candidat, urmărind cerințele de mai jos:

 • Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice
 • Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care îl recomandă, în opinia sa, pentru cariera didactică
 • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vede ca pe o primă opțiune pentru dezvoltarea sa personală sau ca pe o alternativă
 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A4.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 • copie conform cu originalul certificat naștere
 • copie C. I.
 • eseu motivațional
 • certificatul medical - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
 • contractul de studii nivel I completat în dublu exemplar. Aceste contracte pot fi descărcate de pe site-ul DPPD (http://dppd.ubbcluj.ro/) sau se pot completa la centrele de admitere.
 • folie document

Informatii legate de taxă

 • Candidații admiși la facultăți, la buget, vor avea același statut (student bugetat) și la DPPD.
 • Candidații admiși la facultăți, la taxă, vor parcurge disciplinele din cadrul modulului pedagogic la taxă.
  Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2018-2019), în perioada 1-12 octombrie 2018 la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00. Valoarea unui credit este de 27 RON.

Programul de pregătire psihopedagogică se realizează pe două nivele:

 • NIVELUL I (inițial)
 • NIVELUL II (aprofundare)

Formarea inițială cuprinde două mari componente:

 • pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, asigurată de către DPPD (prin parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ al departamentului)
 • pregătirea de specialitate asigurată de către facultăți (prin parcurgerea planurilor de învățământ al acestora)

Pentru a deveni cadru didactic este obligatorie parcurgerea celor două forme de pregătire (psihopedagogică, didactică, practică și pregătirea de specialitate).