PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL I (MODULUL PEDAGOGIC) PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este singura structură academică care asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pe liniile de studiu: română, maghiară și germană.

Admitere

Adimterea la programul de pregătire psihopedagogică Nivel I (licență) este în perioada  16-31 iulie 2019

Centrele de înscriere ale DPPD

Sediul

Sala

Facultăţile arondate
Clădirea Centrală a UBB,
str. M. Kogălniceanu nr. 1
sala Chamaux
 • Biologie si Geologie
 • Geografie
 • Drept
 • Fizică
 • Istorie si Filosofie
 • Matematică si Informatică
 • Studii Europene
 • Stiinta si Ingineria Mediului
 • Stiinte Politice, Administrative si  ale Comunicării
 • Teatru si Film
 • Teologie Romano-Catolică
Sediul DPPD,
str. Sindicatelor nr. 7
sala 1
 • Chimie si Inginerie Chimică
 • Psihologie si Stiinte ale Educaţiei
 • Teologie Greco-Catolică
Facultatea de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor, 
str. Th. Mihali nr. 58-60
sala 441
 • Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
 • Sociologie şi Asistenţă Socială
Facultatea de Litere,
str. Horea,  nr. 31
sala Eminescu
 • Business
 • Litere
 • Teologie Reformată
Facultatea de Educaţie Fizică si Sport, 
str. Pandurilor, nr. 7
Parcul luliu 
Hatieganu
 • Educaţie Fizică si Sport
Facultatea de Teologie Ortodoxă,
str. Episcop N. Ivan, f.n.
Biblioteca facultăţii
 • Teologie Ortodoxă

 

Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică (Nivel I) se realizează printr-un interviu pe baza unui eseu motivaţional.

Eseul este realizat de către fiecare candidat, urmărind cerințele de mai jos:

 • Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice
 • Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care îl recomandă, în opinia sa, pentru cariera didactică
 • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vede ca pe o primă opțiune pentru dezvoltarea sa personală sau ca pe o alternativă
 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A4.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 • copie conform cu originalul certificat naștere
 • copie C. I.
 • eseu motivațional
 • certificatul medical - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
 • contractul de studii nivel I completat în dublu exemplar. Aceste contracte pot fi descărcate de pe site-ul DPPD (http://dppd.ubbcluj.ro/) sau se pot completa la centrele de admitere.
 • folie document

Informatii legate de taxă

 • Candidații admiși la facultăți, la buget, vor avea același statut (student bugetat) și la DPPD.
 • Candidații admiși la facultăți, la taxă, vor parcurge disciplinele din cadrul modulului pedagogic la taxă.
  Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2019-2020), în perioada 1-11 octombrie 2019 la sediul DPPD, Str. Sindicatelor nr. 7, în intervalul orar 9.00-12.00.

Programul de pregătire psihopedagogică se realizează pe două nivele:

 • NIVELUL I (inițial)
 • NIVELUL II (aprofundare)

Formarea inițială cuprinde două mari componente:

 • pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, asigurată de către DPPD (prin parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ al departamentului)
 • pregătirea de specialitate asigurată de către facultăți (prin parcurgerea planurilor de învățământ al acestora)

Pentru a deveni cadru didactic este obligatorie parcurgerea celor două forme de pregătire (psihopedagogică, didactică, practică și pregătirea de specialitate).