Facultatea de Litere

Contact

Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat. Candidaţii pot să aleagă câte o combinaţie de 2 specializări de limbi şi literaturi materne (română, maghiară, germană), moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză), asiatice (japoneză, chineză, coreană), clasice (latină, greacă veche, ebraică), Literatură universală şi comparată, Limbi moderne aplicate, Etnologie şi folclor. În contextul actual al globalizării, stăpânirea mai multor limbi le conferă absolvenţilor un avantaj major în vederea angajării.

Vă aşteptăm!

 • Adresa: Str. Horea nr. 31, RO-400202, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 532238
 • Fax: +40 264 432303
 • E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro
 • Web: lett.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Limbă şi literatură

 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ, (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 • După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

*Candidații olimpici (premiile II, III, mențiuni, premii speciale) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
*Candidații care au certificate lingvistice internaționale vor susține proba scrisă, însă nu vor redacta eseul.

 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ (3 ani, cu frecvenţă) (Limba română ca limbă nematernă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 •  După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

*Candidații olimpici nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
*Candidații care au certificate lingvistice internaționale vor susține proba scrisă, însă nu vor redacta eseul.

 1. Specializarea : LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ - O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA EBRAICĂ, (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.

*Candidații care au obținut distincții (premiile II, III)  la olimpiadele școlare interdisciplinare (Lectura ca abilitate de viață și Olimpiada națională de Lingvistică) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
*Candidații care au obținut distincții la olimpiadele interdisciplinare (Lectura ca abilitate de viață și Olimpiada națională de Lingvistică) și care au certificate lingvistice internaționale nu vor susține proba scrisă și nu vor redacta eseul.

 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU O LIMBĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba maghiară (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 •  După terminarea probei scrise la limba maghiară, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

*Candidații olimpici (premiile II, III) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.
*Candidații care au certificate lingvistice internaționale vor susține proba scrisă, însă nu vor redacta eseul.
*Candidații care au distincții la concursuri de limbă sau/și literatură maghiară (pct. I/ALTE DISTINCȚII) nu vor susține proba scrisă, însă vor redacta eseul într-o limbă străină.

 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ   (3 ani, cu frecvenţă) monospecializare

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba maghiară (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ, (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ , (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea: LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ  UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea: LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ -  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea :  LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea :  LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ  - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1.  Specializarea : LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ  - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ  UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ  (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea FILOLOGIE CLASICĂ (LIMBA ŞI LITERATURĂ LATINĂ – LIMBA ŞI LITERATURĂ GREACĂ VECHE) (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Probă scrisă la limba străină (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 •  Pentru candidații licențiați, media examenului de bacalaureat se înlocuiește cu media examenului de licență.

NOTĂ:

 • Limbi şi Literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, chineză, coreeană și ebraică.
 • Ca și specializare B, Literatura universală și comparată poate fi studiată atât în limba română, cât și în limba maghiară
 • Candidații la specializările cu nivel începător (japoneză, chineză, coreeană) vor susține proba scrisă în oricare din cele 6 limbi de mare circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă). La aceste specializări proba scrisă nu se poate susține prin limba specializării alese (japoneză, chineză, coreeană).
 • Candidații la specializările cu  nivel începător (franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, latină) vor susține proba scrisă în oricare din cele 6 limbi de mare circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) sau prin limba specializării alese (ucraineană, norvegiană, finlandeză, latină).
 • La specializarea Limba și literatura japoneză (A), limba japoneză nu poate intra în combinații cu alte limbi asiatice, respectiv Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană.
 • Candidații la specializările  cu nivel avansat (engleză și germană) vor susține proba scrisă numai din limba străină aferentă specializării pentru care candidează.

Nivelul limbilor străine:

 • Nivel avansat : engleză și germană.
 • Nivel începător: japoneză, chineză, coreeană, norvegiană, finlandeză, ebraică, greacă veche.
 • Nivel începător sau/și avansat: franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, latină.
 • Pentru candidații de la secția Limbi moderne aplicate, nivelul competențelor lingvistice trebuie să fie în mod obligatoriu avansat.

Domeniul Studii Culturale

 1. Specializarea :  ETNOLOGIE, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară

Criterii de selecţie:

 • Test de competență în limba maternă ( probă scrisă 90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 1. Specializarea: STUDII CULTURALE, (3 ani, cu frecvență) în limba maghiară      

Criterii de selecţie:

 • Test de competență în limba maternă ( probă scrisă 90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
 • Pentru candidații licențiați, media examenului de bacalaureat se înlocuiește cu media examenului de licență.

Domeniul Limbi Moderne Aplicate

 1. Specializarea LIMBI MODERNE APLICATE (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

 • Test de competență comunicațională scrisă și orală  la limba străină 1 cu pondere 50% în media de admitere.
 • Test de competență comunicațională scrisă și orală la limba străină 2 cu pondere 50% în media de admitere.
Nota:
 • Promovarea testului de competență comunicațională scrisă și orală la cele două limbi ale specializării este  condiţionată de promovarea fiecărei componente a testului.
 • Media obținută la examenul de bacalaureat/licență nu este criteriu de selecție pentru domeniul LMA.
 • In conformitate cu standardul european și cu cel national al domeniului de studii LMA, cele două limbi ale specializării au un statut egal. Astfel, verificarea competențelor comunicaționale scrise și orale la ambele limbi alese de către candidat este obligatorie.  Ea se susține în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate prin intermediul CIL-LMA pe baza unei programări pe combinații de limbi, începând cu luna ianuarie 2018. Certificatul CIL obținut este valabil pentru admiterea la specializarea LMA doar pentru anul în curs.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
30 30

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 180 -