Facultatea de Litere

INFO admitere

Contact

Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat. Candidaţii pot să aleagă câte o combinaţie de 2 specializări de limbi şi literaturi materne (română, maghiară, germană), moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză), asiatice (japoneză, chineză, coreană), clasice (latină, greacă veche, ebraică), Literatură universală şi comparată, Limbi moderne aplicate, Etnologie şi folclor. În contextul actual al globalizării, stăpânirea mai multor limbi le conferă absolvenţilor un avantaj major în vederea angajării.

Vă aşteptăm!

 • Adresa: Str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca, 400202
 • Tel.: +40 264 532.238
 • E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro
 • Web: http://lett.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Limbă și Literatură

1 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
2 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - Limba și Literatura Maghiară sau Limba și Literatura Germană (Limba română ca limbă nematernă) - 3 ani, cu frecvenţă
3 Specializarea LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ - O Limbă și Literatură Modernă sau Limba și Literatura Română sau Limba Ebraică - 3 ani, cu frecvenţă
4 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (monospecializare) - 3 ani, cu frecvenţă
5 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ - Limba și Literatura Română sau o Limbă Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatura Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
6 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
7 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
8 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
9 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
10 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
11 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
12 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
13 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
14 Specializarea LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
15 Specializarea LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
16 Specializarea LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
17 Specializarea LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
18 Specializarea LIMBA SI LITERATURA PORTUGHEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
19 Specializarea FILOLOGIE CLASICĂ (Limba și Literatura Latină - Limba și Literatura Greacă Veche) - 3 ani, cu frecvenţă

NOTA:

 • Limbi şi Literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană și ebraică.
 • Ca specializare B, Literatura universală și comparată poate fi studiată atât în limba română, cât și în limba maghiară.
 • Candidații la specializările cu nivel începător (japoneză, chineză, coreeană) vor susține proba scrisă în oricare din cele 6 limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă). La aceste specializări proba scrisă nu se poate susține prin limba specializării alese (japoneză, chineză, coreeană).
 • Candidații la specializările cu nivel începător (franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, portugheză, latină) vor susține proba scrisă în oricare din cele 6 limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) sau prin limba specializării alese (ucraineană, norvegiană, finlandeză, portugheză, latină).
 • Candidații la specializările cu nivel avansat (engleză și germană) vor susține proba scrisă numai din limba străină aferentă specializării pentru care candidează.
 • La specializarea Limba și literatura japoneză (A), limba japoneză nu poate intra în combinații cu alte limbi asiatice, respectiv Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană.

  Domeniul Studii Culturale

  20 Specializarea ETNOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
  21 Specializarea STUDII CULTURALE - 3 ani, cu frecvență - în limba maghiară

  Domeniul Limbi Moderne Aplicate

  22 Specializarea LIMBI MODERNE APLICATE - 3 ani, cu frecvenţă

  Criterii de selecție pentru toate specializările (Pandemie):

  • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.
  • Media la anilor de studiu din liceu cu pondere 50% în media de admitere.

  NOTA:

  • Candidații la specializările cu nivel avansat (engleză și germană) vor depune la dosar o declarație pe propria răspundere prin care își asumă nivelul avansat al respectivelor limbi.

  NOTA:

  • Pentru candidații licențiați media la examenul de bacalaureat se înlocuiește cu media la examenul de licență.
  • Nivelul limbilor străine:
   • Nivel avansat: engleză și germană.
   • Nivel începător: japoneză, chineză, coreeană, norvegiană, finlandeză, portugheză, ebraică, greacă veche.
   • Nivel începător sau/și avansat: franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, latină.

   

  Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

  U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

  LICENȚĂ - Taxa de procesare

  Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
  IF ID
  Toate specializările.
  30 30

  LICENȚĂ - Taxa de înscriere

  Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
  IF ID
  Toate specializările. 180 -

  Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

  1. LICENȚĂ

  Specializarea/ domeniul

  Licența (lei)

  IF

  ID

  Toate specializările

  2.700

  -