Facultatea de Istorie şi Filosofie

Contact

Facultatea de Istorie şi Filosofie este continuatoarea Facultăţilor de Litere şi Filosofie care au funcţionat în cadrul Universităţii din Cluj între 1872 şi 1948. După o serie de modificări ce au avut loc între 1948 şi 1959, s-a decis adoptarea unei programe didactice cu conţinut istorico-filosofic, ce îmbina istoria cu filosofia, menţinută până în 1989. După 1990, luând în considerare experienţa unor departamente şi facultăţi de prestigiu din alte ţări, Facultatea de Istorie şi Filosofie a făcut paşi importanţi în direcţia modernizării structurii şi programelor sale didactice.
Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară.

 • Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 405300, int. 5277
 • Fax: +40 264 405326
 • E-mail: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro
 • Web: hiphi.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Istorie

 1. Specializarea ISTORIE,(3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limbile română şi maghiară
 2. Specializarea ISTORIA ARTEI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 3. Specializarea ARHEOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 4. Specializarea ARHIVISTICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

 1. Specializarea ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII   (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Domeniul Studii culturale

 1. Specializarea ETNOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea TURISM CULTURAL (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 1. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară

Domeniul Filosofie

 1. Specializarea FILOSOFIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Domeniul Ştiinţe Politice

 1. Specializarea STUDII DE SECURITATE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză și (învățământ la distanță, 3 ani) în limba română

Criteriu de selecţie:

 • Notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivație. Pentru licențiați se aplică aceleași criterii de selecție ca și pentru absolvenții de liceu.
Criteriu de ierarhizare:
 • Media generală la examenul de bacalaureat: 100%.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 100 100