Facultatea de Geografie

Contact

Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 2.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală. De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde, atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie 

 • Adresa: Str.Clinicilor Nr. 5-7, RO- 400006, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 591807
 • Tel.: +40 264 592214
 • Tel. admitere: +40 264 431865
 • Fax: +40 264 597988
 • E-mail: geogr@ubbcluj.ro
 • E-mail admitere: admit.geo@ubbcluj.ro
 • Web: geografie.ubbcluj.ro
 • Secretariat / Program cu publicul: Luni și Miercuri 12-15; Marți, Joi, Vineri 9-12
 • Secretariat admitere/ Program cu publicul: Luni-Joi 10-13
 • Casieri / Program cu publicul: Luni-Joi 9.30-12

Specializări

Domeniul Geografie

 1. Specializarea GEOGRAFIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară
 2. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară și germană şi (învățământ la distanţă 3 ani) în limba română
 3. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA GHEORGHENI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 4. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA SIGHETU MARMAŢIEI (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 5. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA BISTRIŢA (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 6. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, LA ZALĂU (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 7. Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 8. Specializarea CARTOGRAFIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 9. Specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română 

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

  • Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.
  • Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la bacalaureat.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 120 120