Facultatea de Geografie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 2.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală. De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde, atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie 

  • Adresa: Str.Clinicilor Nr. 5-7, Cluj-Napoca, 400006
  • Tel.: +40 264 431.865; 0264-592.214
  • E-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro
  • Web: http://geografie.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Geografie

1

Specializarea GEOGRAFIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară

2 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și germană
- 3 ani, învățământ la distanţă - în limba română
3 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Gheorgheni - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
4 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Sighetu Marmaţiei - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
5 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Bistrița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
6 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Zalău - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
7 Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
8 Specializarea CARTOGRAFIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
9 Specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

Etapa I (eliminatorie):

  • Scrisoare de motivație depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.

Etapa a II-a

  • Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări în funcție de optiunile de pe fișa de înscriere, după media de bacalaureat.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 120 120

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

2.800

2.800