Facultatea de Studii Europene

 LOGO  web:

http://euro.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene

str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090

telefon:

Tel. 0264-593770,

Fax 0264-590251

email: admitere.euro@ubbcluj.ro

 

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 1. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română,  germană și engleză și învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română
Criterii de selecţie:
 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Pentru liniile de studiu germană și engleză, scrisoarea de motivație va fi în redactată și susținută oral în limba germană/engleză.
 • Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Domeniul Management

 1. Specializarea: MANAGEMENT (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Domeniul Ştiinte Administrative

 1. Specializarea: ADMINISTRATIE EUROPEANĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
 • Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.