Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

UBB LOGO  web:

http://fspac.ubbcluj.ro/

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

str. General Traian Moşoiu nr. 71, Cluj-Napoca, 400132

telefon:

Tel. 0264-431505, int.6261
Fax. 0264-406054

email: admitere@fspac.ro

Domeniul Ştiinţe politice

 1. Specializarea ŞTIINŢE POLITICE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară şi germană şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română
 2. Specializarea JURNALISM (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română
 3. Specializarea PUBLICITATE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 4. Specializarea MEDIA DIGITALĂ (3 ani cu frecvență) în limba română

Domeniul Ştiinţe Administrative

 1. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română
 1. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, LA SATU-MARE ( învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română
 2. Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, LA SFÂNTU GHEORGHE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 3. Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, LA BISTRIŢA (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română
 4. Specializarea SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (PUBLIC HEALTH) (3 ani, cu frecvenţă) în limba engleză
 5. Specializarea LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLIC (3 ani cu frecvență) în limba engleză     
Criterii de selecție:

Etapa I (eliminatorie): 
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară vor susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:
Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.

În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.