Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 LOGO  web:

http://enviro.ubbcluj.ro

 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

str. Fântânele nr. 30, Cluj-Napoca, 400294
telefon:

Tel. 0264-307030,
Fax 0264-307032

email: enviro@ubbcluj.ro

Domeniul Ştiinţa Mediului

 1. Specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 2. Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI la Sf. Gheorghe, (3 ani cu frecvență), în limba maghiară
 3. Specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 4. Specializarea Management și audit de mediu, ( 3 ani cu frecvență) în limba română

Domeniul Ingineria Mediului

 1. Specializarea INGINERIA MEDIULUI (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecţie pentru toate specializările:
 • Eseu motivational (cu calificativul Admis/Respins).
 • Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală).
 • Pentru candidații care au participat la concursul  “Marcian Bleahu”, punctajul (nota) obținută la concurs va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat.