Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 LOGO  web:

http://psiedu.ubbcluj.ro/


 • INFO admitere
 • regulamente
 • bibliografii
 • criterii
 • detalii
adresa:

str. Sindicatelor Nr.7, Cluj-Napoca, 400029

telefon:

Linia română:

tel.: 0264-405337
ID
tel.: 0264-590567
Linia maghiară:

tel.: 0264-445206

Fax: 0264-590559

email:

admitere.psiedu@ubbcluj.ro

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea PSIHOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română şi maghiară
Criterii de selecție pentru linia română:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% test grilă de cunoștințe pe baza unui manual de Psihologie de liceu

Testul grilă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; testul NU are un caracter eliminatoriu. Acest test vizează cunoștințe elementare de psihologie, în baza manualului de psihologie pentru clasa a X-a (Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord. Adrian Neculau, editia 2012).

Criterii de selecție pentru linia maghiară:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% proba scrisă

Proba scrisă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; proba NU are un caracter eliminatoriu. 
Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii.

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, în limba română
Criterii de selecție pentru liniile de studiu română și maghiară:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50%  test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situatia unei/unor persoane cu dizabilităti din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si discriminare.

 1. Specializarea PEDAGOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
Criterii de selecție:
 • Eseu motivational scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană și (învăţământ la distanţă) în limbile română și maghiară
Criterii de selecție:
 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA SATU MARE (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selectie
 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA TÂRGU MUREŞ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română
Criterii de selecţie:
 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA TÂRGU SECUIESC, (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară
Criterii de selecţie:
 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA ODORHEIU SECUIESC, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba maghiară
Criterii de selecţie:
 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA NĂSĂUD, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).
 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LA SIGHETU MARMAŢIEI, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limba română
Criterii de selecţie:
 • Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 • Media generală obținută la examenul de bacalaureat (100%).