Facultatea de Educație Fizică și Sport

Contact

Facultatea de Educație Fizică și Sport s-a înființat în anul 1960, în cadrul Institutului Pedagogic.

Din anul 1998, oferta facultății s-a lărgit prin înființarea specializării „Kinetoterapie”. La această specializare, activitatea este susținută de cadre didactice ale facultății, iar la o serie de discipline specifice, de specialiști din cadrul Spitalelor de Recuperare și Neurologie din orașul nostru, care au statut de asociați.

Pentru a veni în sprijinul sportivilor de mare performanță pe lângă cursurile de zi, au fost organizate la specializarea „Educație fizică și sport” cursuri în regim de „fără frecvență”, IDD sau „frecvență redusă”.

Printre absolvenții FEFS din promoțiile mai vechi sau mai recente se numără personalități de mare valoare din domeniul sportului, dintre care îi enumeram pe: Károlyi Béla (fost antrenor al echipei olimpice de gimnastică), Simion Schobel (antrenor al selecționatei de handbal a Germaniei, fost campion mondial), Ioanis Tikos și Costas Saganis (antrenori ai echipelor reprezentative de baschet juniori a Greciei), Adelinho Jorge Suares (antrenor al reprezentativei de tineret a Portugaliei la baschet), Gabriela Szabó (campioană olimpică și mondială la atletism), Ionela Târlea (campioana mondiala la atletism), Maria Cioncan (medaliată la J.O la atletism), Simona Richter, Ioana Dinea, Laura Moise (medaliate la J.O și campionate europene la judo), atletele Nicoleta Grasu, Iloc Cristina, Mihaela Botezan.

Licențiații FEFS ai UBB sunt recunoscuți de către forurile de specialitate europene și mondiale, cu susținerea eventuală a unor examene de diferență nesemnificative. Această recunoaștere dovedește compatibilitatea curriculum-ului facultății cu structuri similare din toată lumea.


 • Adresa: Str. Pandurilor 7, RO-400174, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 420709
 • Tel.: +40 264 405367
 • Fax: +40 264 420709
 • E-mail: sport@sport.ubbcluj.ro
 • Web: sport.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport

 1. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi (învăţământ cu frecvenţă redusă 3 ani) în limba română; 
 2. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ La BISTRIŢA (3 ani, cu frecvenţă) în limba română;
 3. Specializarea SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară.

Domeniul Kinetoterapie

 1. Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară.

Criterii de selecţie la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică:

 • Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere
 • Criteriile specifice se găsesc la adresa http://sport.ubbcluj.ro

Criterii de selecție la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:

 • Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/Respins (Probă eliminatorie)
 • Examen scris, tip test grilă la Biologie, cls. a XI-a, autori: Ionel Roșu, Călin Istrate, Aurel Ardelean, Ed. Corint, capitolele: Planuri și raporturi anatomice;  Sistemul nervos; Analizatorul kinestezic;  Mișcarea;  Circulația;  Respirația. Manualul este valabil pentru limba română.

  Pentru limba maghiară este valabil următorul manual: XI. Oszt. Biológia tankönyv, szerző: Ariniș Ioana, Kolozsvár, Ábel kiadó (2007), Fejezetek: Az emberi test felépitése, Az idegrendszer, Az analizátorok, A mozgás, A keringés, A légzés.

 • Ponderea examenului scris/testului la Biologie este de 100% în media de admitere. 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 200 200