Facultatea de Drept

Contact

Începuturile învăţâmantului juridic din Cluj datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Timp de peste trei secole acesta s-a desfăşurat în limbile latină, germană şi maghiară. Începând cu anul 1919, după unirea Transilvaniei cu România, predarea se face în limba română. Printre primele cadre didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Daciei Superioare s-au remarcat personalităţi cu renume în domeniul dreptului, precum: prof. Victor Onişor, autor al primului manual de drept administrativ complet din ţară, prof. Traian Pop, penalist si criminolog cu o vastă activitate în cele două domenii, prof. Romulus Boilă, specialist în dreptul constituţional, Ion Cătuneanu, profesor de drept roman, Vasile Dimitriu, profesor de drept comercial şi primul rector ales al universităţii clujene, Camil Negrea, profesor de drept civil local şi, de asemenea, rector al universităţii, Emil Haţieganu, fost membru de onoare al Academiei Române.

  • Adresa: Str.Avram Iancu nr. 11, RO-400089, Cluj-Napoca
  • Tel.: +40 264-450443
  • Fax: +40 264-450443
  • E-mail: law@law.ubbcluj.ro
  • Web: law.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Drept

  1. Specializarea DREPT (4 ani, cu frecvenţă și la distanță) în limba română

Criterii de selecţie:

  • O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
  • Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
30 30

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 220 220