Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Contact

Componentă de vârf a cercetării ştiinţifice în Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi-a dedicat activitatea de peste opt decenii atât laturii didactice cât şi de cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile.

Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai "internaţionalizate" domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Suntem pregătiţi şi întâmpinăm cu ospitalitatea ardelenească tradiţională atât colaborările academice cu cadre didactice şi cercetători cât şi studenţii din ţară şi străinătate. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca vă aşteaptă cu porţile deschise!

 • Adresa:Str. Arany János nr. 1, RO-400028, Cluj-Napoca, 400028
 • Tel.: +40 264 593833
 • Tel.: +40 264 593877
 • Tel. admitere: +40 264 591998
 • Fax: +40 264 590818
 • E-mail: chem@chem.ubbcluj.ro
 • E-mail admitere: admitere@chem.ubbcluj.ro
 • Web: chem.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Inginerie chimică

 1. Specializarea CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 2. Specializarea INGINERIE BIOCHIMICĂ, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 3. Specializarea INGINERIA ŞI INFORMATICA PROCESELOR CHIMICE ŞI BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 4. Specializarea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE ŞI NANOMATERIALE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 5. Specializarea INGINERIA SUBSTANŢELOR ANORGANICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 6. Specializarea CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE, (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară

Domeniul Chimie

 1. Specializarea CHIMIE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară

Criterii de selecţie:

 • Test grilă cu pondere 20% la alegere din:
  1. Chimie anorganică
  2. Chimie organică
  3. Matematică – Algebră
 • Media examenului de bacalaureat cu pondere 80%
 • Nota obținută la concursul „Candin Liteanu” poate înlocui la cererea candidatului media de admitere.
 • Media de admitere = 0,2*nota testului de admitere + 0,8*media examenului de bacalaureat

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere,candidatul plătește o singură taxă.
50 -

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere,candidatul plătește o singură taxă.
50 -