Admiterea candidaților din sistemul de protecție socială 2020

La nivelul universității sunt scoase la concurs 3 locuri pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială în sesiunea de admitere din septembrie.

Cerere de înscriere (model)

În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie.

Lista candidaților din sistemul de protecție socială

Lista candidaților din sistemul de protecție socială - admitere sesiune septembrie
$(document).ready(function() { $( "body.ro").prepend(''); // COOKIES // if the cookie is true, hide the initial message and show the other one if ($.cookie('cookies-consent') == 'yes') { $('.change-message--on-click').addClass('hide--first'); } $('.cookie_close').click(function() { // check that “X” icon was not cliked before (hidden) if (!$('.change-message--on-click').is('hide--first')) { $('.change-message--on-click').addClass('hide--first'); // add cookie setting that user has clicked $.cookie('cookies-consent', 'yes', {expires: 7 }); } return false; }) });