Candidaţi etnici români

Universitatea Babeş-Bolyai nu va organiza sesiune de admitere în luna septembrie 2018 pentru candidaţi etnici români, nivel licenţă. Candidaţii etnici români care doresc să se înscrie, în sesiunea septembrie 2018, pe locuri cu taxă vor urma procedura de admitere specifică cetăţenilor români. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi următorul link admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/specializari

Tabel nominal etnici romani cu bursa licenta

Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română 2018

Număr de locuri

Documente