Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2018

 

Matematică şi Informatică.

 • 11 septembrie  Înscrierea candidaţilor (orele 9,00-14,00)
 • 12 septembrie  Probă scrisă și afișarea rezultatelor la probă
 • 13 septembrie  Depunerea contestațiilor, rezolvarea acestora și afișarea rezultatelor
 • 14 septembrie Confirmarea locurilor /depunerea cererilor pentru candidații  în așteptare care doresc să rămână în concurs (orele 9,00-12,00)
 • 14 septembrie  Afișarea rezultatelor admiterii după confirmări
 • 17 septembrie  Plata taxei de școlarizare pentru candidații admiși
 • 18 septembrie  Afişarea listelor finale

Fizică

 • 10-14 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 septembrie  Test grilă ora 10,00
 • 17 septembrie Afişarea rezultatelor la test, după ora 16,00
 • 18 septembrie Depunerea contestaţiilor (între orele 8,00-12,00)  și afișarea rezultatelor după contestații, după ora 14,00
 • 19 septembrie  Confirmarea și redistribuirea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Chimie şi Inginerie Chimică

 • 10-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Test de admitere, afișarea rezultatelor
 • 13 septembrie  Depunerea și rezolvarea contestațiilor
 • 14 septembrie Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 14 și 17 septembrie  Prima etapă de confirmare a locurilor
 • 17 septembrie  Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 18 septembrie  A doua etapă de confirmare a locurilor de către candidații admiși în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 18 septembrie  Afișarea rezultatelor după a doua etapă de confirmări
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Biologie şi Geologie

 • 10-12 septembrie  orele 9,00-14,00  și 13 septembrie orele 9,00-12,00  Înscrierea candidaţilor și susținerea testului pentru :
  - specializările în limba română - Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii Industriale
  - specializarea în limba maghiară Geologie
  - specializarea în limba germană Ecologie si Protectia Mediului
 • 13 septembrie Test de admitere pentru linia maghiară (Biologie, Ecologie și Protecția Mediului), ora 13,00
 • 13 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 13-14 septembrie  Depunerea contestaţiilor
 • 14 septembrie Afişarea rezultatelor după contestaţii
 • 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Geografie

 • 10-13 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 14 septembrie  Afişarea rezultatelor inițiale
 • 15-18 septembrie  Confirmarea locurilor (fără duminică)
 • 18 septembrie  Redistirbuirea și afișarea rezultatelor
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 10-13 septembrie  Înscrierea candidaţilor și completarea /predarea eseului
 • 14 septembrie  Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului și depunerea contestațiilor
 • 15 septembrie  Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor  
 • 15 și 17-18 septembrie Confirmarea locurilor (buget/taxă)
 • 19 septembrie   Glisări şi redistribuiri
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor în urma glisărilor (buget/taxă)
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Drept

 • 10-12 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Proba scrisă
 • 14 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 15 septembrie  Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 15 și 17-19 septembrie Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Litere

 • 10,11 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie Examen/proba scrisă (domeniul LMA)
 • 13 septembrie Examen /proba orală (domeniul LMA)
 • 13 septembrie  Examen/proba scrisă (domeniul Limbă și literatură/domeniul Studii culturale)
 • 14 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 15 septembrie  Contestații
 • 16,17 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale  

Istorie şi Filosofie

 • 10-13  septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere
 • 14-15 și 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Sociologie şi Asistenţă Socială

 • 10-15 septembrie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri: 9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)
 • 17 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 17-19 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru specializările: Psihologie (română și maghiară)
Psihopedagogie specială (română și maghiară)

 • 10,11 septembrie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 12 septembrie  Testul scris
 • 13 septembrie  Afișarea rezultatelor testului și depunerea contestațiilor
 • 14 septembrie  Depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 17 septembrie Afișarea rezultatelor contestațiilor și a listelor de admitere după contestații
 • 18 septembrie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogie (română)

 • 10,11 septembrie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 14 septembrie  Afișarea rezultatelor eseului motivațional
 • 17 septembrie Afișarea listelor de admitere
 • 18 septembrie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (română, maghiară și germană)

 • 10,11 septembrie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 12,13 septembrie Probă eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini
 • 14 septembrie  Afișarea rezultatelor probei eliminatorii
 • 17 septembrie Afișarea listelor de admitere
 • 18 septembrie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 10-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie  Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 13 septembrie  Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.) și comunicarea listei cu candidații admiși/respinși la proba de admitere
 • 13 septembrie  Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 14, 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Studii Europene

 • 10-15 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 15 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Redistribuirea locurilor neocupate
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Business

 • 10-13 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 14-15 septembrie  Depunerea contestaţiilor
 • 15-16 septembrie  Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 16 septembrie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 17-18 septembrie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 19 septembrie  Afişarea listelor finale

Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

 • 10-14 septembrie  Înscrierea candidaţilor  
 • 15 septembrie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 16, 17 septembrie  Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor (inclusiv duminica)
 • 16-17 septembrie  Confirmarea locurilor (inclusiv duminica)
 • 18 septembrie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării și afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

 • 10-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
 • 13 septembrie  Procesarea datelor
 • 14-15 septembrie Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 16 septembrie  Procesarea datelor și afișarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Redistribuiri
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

 • 10-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca
 • 13 septembrie  Procesarea datelor
 • 14 septembrie  Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 15 septembrie  Testul grilă la BIOLOGIE
 • 16 septembrie  Procesarea datelor și afişarea rezultatelor
 • 16 septembrie  Contestaţii
 • 17 septembrie  Afișarea rezultatelor după contestații
 • 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Redistribuiri
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Teologie Ortodoxă

 • 10-11 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie  Examen eliminatoriu pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală și examen oral pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență                             Socială
 • 13 septembrie  Probe de examen pentru specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră
 • 17 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 19 septembrie  Redistribuiri
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Teologie Greco-Catolică

Departamentele : Cluj (pentru specializările Teologie greco-catolică didactică, Teologie greco-catolică asistență socială și Teologie greco-catolică pastorală) Oradea ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 10-14 septembrie  Înscrierea candidaților
 • 17 septembrie  Interviu motivational, respectiv interviu tematic pentru specializarea Teologie Greco-catolică pastorală (Cluj) și afișarea rezultatelor inițiale
 • 18 septembrie Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 19 septembrie  Afişarea listelor finale

Departamentul Blaj ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 10-14 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 15 septembrie  Interviu tematic
 • 17 septembrie Afișarea rezultatelor inițiale
 • 18 septembrie  Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 19 septembrie  Afişarea listelor finale 

Teologie Reformată

 • 10-19 septembrie  Înscrierea candidaţilor (cu excepția zilei de 16 septembrie), între orele 9,00-16,00
 • 19 septembrie Interviu (probă eliminatorie) notat cu Admis/Respins,ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7
 • 19 septembrie  Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Teologie Romano-Catolică

 • 10-18 septembrie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri, orele 9,00-14,00). Testul de cunoștințe biblice se va da de către fiecare candidat după înscriere, în fața cadrelor didactice din comisia de admitere.
 • 18 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 19-20 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Teatru şi Televiziune

Artele spectacolului (Actorie) în limba  română

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie  Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 15 septembrie Etapa a II-a  (Proba I atelier, monolog)
 • 18 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 19 septembrie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 20 septembrie Afișarea listelor finale

Artele spectacolului (Actorie) în limba maghiară

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 15 septembrie Etapa a II-a  (proba I atelier, proba II monolog)
 • 18 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 19 septembrie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 20 septembrie Afișarea listelor finale

* Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

Artele spectacolului (Regie) în limba română

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 15 septembrie Etapa a II-a 
 • 16 septembrie  Afişarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 19 septembrie  Rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor și confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 20 septembrie Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limbile română și maghiară

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Colocviu/Interviu
 • 15 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 18 septembrie   Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 19 septembrie Afișarea listelor finale

Cinematografie, Fotografie, Media în limbile română şi maghiară

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 17 septembrie  Etapa a II-a
 • 18 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 19 septembrie   Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 20 septembrie Afișarea listelor finale

Filmologie în limba română

 • 11-13 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 14 septembrie Colocviu
 • 15 septembrie   Afişarea rezultatelor
 • 18 septembrie   Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă
 • 19 septembrie Afișarea listelor finale