Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2018

 

1. Matematică şi Informatică

 • 11-14 iulie  Înscrierea candidaţilor, zilnic între orele 9,00-16,00 (Clădirea centrală de pe str. Kogălniceanu nr.1)
 • 15-25 iulie Probele scrise, afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 26 iulie  Afișarea listelor finale

2. Fizică

 • 16-20 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie Test grilă ora 10,00
 • 23 iulie Afişarea rezultatelor la test  după ora 16,00
 • 24 iulie Depunerea contestaţiilor între orele  8,00-12,00
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor după contestații, după ora 14,00
 • 25–26 iulie Confirmarea și redistribuirea locurilor
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 11-14 și 16-18 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie  Test de admitere, afișarea rezultatelor
 • 21-22 iulie Depunerea și rezolvarea contestațiilor
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor după contestații
 • 23-26 iulie  Prima etapă de confirmare a locurilor
 • 27 iulie  A doua etapă de confirmare a locurilor și afişarea listelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 11-13 iulie orele 9,00-14,00, 14 iulie orele 9,00-12,00, respectiv 16-18 iulie orele 9,00-14,00  Înscrierea candidaţilor și susținerea testului pentru :
  - specializările în limba română - Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii Industriale
  - specializarea în limba maghiară Geologie
  - specializarea în limba germană Ecologie si Protectia Mediului
 • 18 iulie  Test de admitere pentru linia maghiară (Biologie, Ecologie și Protecția Mediului), ora 15,00
 • 19 iulie  Afișarea listelor inițiale
 • 19-20 iulie  Depunerea contestaţiilor
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor după contestaţii
 • 23-25 iulie  Confirmarea locurilor
 • 25 iulie  Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

5. Geografie

 • 11-18 iulie (fără duminică)  Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor inițiale
 • 20–24 iulie (fără duminică)  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie  Redistribuirea și afișarea rezultatelor
 • 25 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 26 iulie  Afişarea listelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 11-14 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor și completarea/predarea eseului
 • 18 iulie Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului și depunerea contestațiilor
 • 19 iulie  Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor (etapa I)
 • 20-21 și 23-24 iulie Confirmarea locurilor (buget/taxă)
 • 25 iulie Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa a II-a), glisări şi redistribuiri
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor în urma glisărilor (buget/taxă)
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

7. Drept

 • 11-13 iulie și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie  Proba scrisă
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie  Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 20-21 și 23–26 iulie  Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

8. Litere

 • 11,12,13,16 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie Examen/probă scrisă(domeniul LMA)
 • 18 iulie Examen/proba orală (domeniul LMA)
 • 18 iulie Examen/proba scrisă (domeniul Limbă și literatură/domeniul Studii culturale)
 • 20 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie  Contestații
 • 23 iulie Afișarea listelor inițiale
 • 23,24,25 iulie  Confirmarea locurilor
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale 

9. Istorie şi Filosofie

 • 11-14 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere
 • 19-21 și 23-25 iulie  Confirmarea locurilor
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

10. Sociologie şi Asistenţă Socială

 • 11-17 iulie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri: 9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)
 • 18 iulie  Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere
 • 18-20 iulie  Confirmarea locurilor după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire
 • 23 iulie  Afișarea rezultatelor după redistribuire
 • 23-25 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale 

11. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru specializările: Psihologie (română și maghiară)
Psihopedagogie specială (română și maghiară)

 • 11,12,13,16 iulie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 17 iulie  Testul scris (sălile vor fi afișate cu 1 zi înainte)
 • 18 iulie  Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 19 iulie  Depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 20 iulie  Afișarea rezultatelor contestațiilor și a listelor de admitere după contestații
 • 21, 23,24 iulie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogie (română)

 • 11,12,13,16 iulie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 20 iulie  Afișarea rezultatelor eseului motivational și a listelor de admitere
 • 21, 23,24 iulie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (română, maghiară și germană)

 • 11,12,13,16 iulie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 17,18,19 iulie Probă eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini (sălile vor fi afișate cu o zi înainte)
 • 20 iulie  Afișarea rezultatelor probei eliminatorii și a listelor de admitere
 • 21, 23,24 iulie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 11–13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 18 iulie  Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.)
 • 18 iulie  Afişarea rezultatelor la proba de admitere
 • 19 iulie  Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 20, 23-24 iulie  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie  Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

13. Studii Europene

 • 11-16 iulie  Înscrierea candidaţilor (în data de 15 iulie nu se fac înscrieri)
 • 17 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 17-23 iulie  Confirmarea locurilor (în data de 22 iulie nu se fac confirmări de locuri)
 • 23 iulie  Redistribuirea locurilor neocupate
 • 24-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

14. Business

 • 13-18 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 19-20 iulie  Depunerea contestaţiilor
 • 20-23 iulie  Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 23 iulie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 24-25 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 26 iulie  Afişarea listelor finale

15. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

 • 11-17 iulie  Înscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 20-21 iulie  Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor (inclusiv sâmbăta)
 • 20-22 iulie  Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 23 iulie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

 • 11-15 iulie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
 • 16 iulie  Procesarea datelor
 • 17-19 iulie  Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 20 iulie  Procesarea datelor și afișarea rezultatelor
 • 21-24 iulie  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie  Redistribuiri
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

 • 11-15 iulie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca
 • 16 iulie  Procesarea datelor
 • 17 iulie  Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 18 iulie  Testul grilă la BIOLOGIE
 • 19 iulie  Procesarea datelor și afişarea rezultatelor
 • 19 iulie  Contestaţii
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor după contestații
 • 21-24 iulie  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie  Redistribuiri
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 11-13 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 16 iulie  Examen eliminatoriu pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală și examen oral pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială
 • 17 iulie  Probe de examen pentru specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră
 • 18 iulie  Afișarea rezultatelor
 • 19, 23 și 24 iulie  Confirmarea locurilor
 • 25 iulie  Redistribuiri
 • 26 iulie  Afişarea listelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

Departamentele : Cluj (pentru specializările Teologie greco-catolică didactică, Teologie greco-catolică asistență socială și Teologie Greco-catolică pastorală) Oradea (pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 11-18 iulie  Înscrierea candidaților
 • 19 iulie  Interviu motivational, respectiv interviu tematic pentru specializarea Teologie Greco-catolică pastorală  (Cluj)
 • 20 iulie  Afișarea rezultatelor inițiale
 • 24 iulie  Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 25 iulie  Afişarea listelor finale

Departamentul Blaj ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

 • 11-20 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 21 iulie  Interviu tematic
 • 23 iulie  Afișarea rezultatelor inițiale
 • 24 iulie  Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
 • 25 iulie  Afişarea listelor finale 

19. Teologie Reformată

 • 17-23 iulie  Înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de 22 iulie), între orele 9,00-16,00
 • 24 iulie  Interviu (probă eliminatorie) notat cu Admis/Respins, ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7
 • 25-26 iulie  Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 11-20 iulie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri, orele 9,00-14,00). Testul de cunoștințe biblice se va da de către fiecare candidat după înscriere, în fața cadrelor didactice din comisia de admitere.
 • 20 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 23-26 iulie  Confirmarea locurilor
 • 26 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 27 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire, între orele 9,00-14,00
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

21.Teatru şi Televiziune

Artele spectacolului (Actorie) în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 18 iulie  Etapa I (Proba eliminatorie)*
 • 20 iulie  Etapa a II-a (Proba I atelier)
 • 21 iulie  Etapa a II-a (Proba II monolog)
 • 24 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Artele spectacolului (Actorie) în limba maghiară

 • 11-13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 19 iulie*  Etapa I (Proba eliminatorie)  
 • 20 iulie Etapa a II-a  (proba I atelier, proba II monolog)
 • 24 iulie  Afișarea rezultatelor
 • 25-26 iulie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

* Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

Artele spectacolului (Regie) în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie  Etapa I (Proba eliminatorie)*
 • 22 iulie  Etapa  a II-a
 • 23 iulie  Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 25 iulie  Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
 • 26 iulie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie  Evaluarea scrisorilor motivaționale ale candidaților
 • 21 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 23-24 iulie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 25 iulie  Afișarea listelor finale

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limba maghiară 

 • 11-13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 19 iulie  Colocviu/Interviu
 • 20 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 23-24 iulie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 25 iulie  Afișarea listelor finale

Cinematografie, Fotografie, Media în limbile română şi maghiară

 • 11-13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 18 iulie  Etapa I (Proba eliminatorie)
 • 20 iulie  Etapa a II-a
 • 24 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 25 și 26 iulie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

Filmologie în limba română

 • 11-13 și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 20 iulie Colocviu
 • 20 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 23 - 24 iulie  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
 • 25 iulie  Afișarea listelor finale