Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie

Specializarea Artele spectacolului (Actorie) în limba română

* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Specializarea Artele spectacolului (Actorie) în limba maghiară

* Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

Specializarea Artele spectacolului (Regie) în limba română

* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Specializarea Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) în limba română

Specializarea Teatrologie (Jurnalism teatral) în limba maghiară

Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media în limbile română şi maghiară

Specializarea Filmologie în limba română