Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-8 septembrie

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie

Afişarea rezultatelor iniţiale

9-10 septembrie

Depunerea contestaţiilor (on-line)

11 septembrie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

11-13 septembrie

Confirmarea locurilor

14 septembrie

Redistribuirea locurilor neocupate

14 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale