Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

                   

12-13 septembrie

Înscrierea candidaţilor

14 septembrie

Afişarea rezultatelor la proba de concurs

15 septembrie

Depunerea contestaţiilor (on-line)

16 septembrie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor inițiale

17-18 septembrie

Confirmarea locurilor

19 septembrie

Redistribuirea locurilor neocupate

20 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

21 septembrie

Afişarea rezultatelor finale