Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-18 iulie

Înscrierea candidaţilor

19-20 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale

21-22 iulie

Depunerea contestaţiilor (on-line)

22 iulie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

22-24 iulie

Confirmarea locurilor

26-27 iulie

Redistribuirea locurilor neocupate

27-28 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale