Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică
Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială