Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-7 septembrie

Înscrierea candidaţilor on-line

10 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

11-12 septembrie

Confirmarea locurilor

13-14 septembrie

Redistribuiri

13-14 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuiri

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale