Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-17 iulie

Înscrierea candidaţilor on-line

21 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

22-24 iulie

Confirmarea locurilor

25 iulie

Redistribuiri

26-28 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuiri

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale