Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-16 iulie

Înscrierea candidaţilor

19 iulie

Afişarea rezultatelor inițiale

19-22 iulie

Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

23 iulie

Afișarea rezultatelor după redistribuire

21-27 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale