Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

Pentru specializarea Teologie reformată didactică

12-16 și 19-20 septembrie

Înscrierea candidaţilor

20 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale

20-21 septembrie

Confirmarea locurilor

22 septembrie

Afișarea rezultatelor finale

Pentru specializarea Muzică

12-16 și 19-20 septembrie

Înscrierea candidaţilor

20 septembrie

Interviu (probă eliminatorie)

20 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale

20-21 septembrie

Confirmarea locurilor

22 septembrie

Afișarea rezultatelor finale