Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

Pentru specializarea Teologie reformată didactică

13-15 și 18-23 iulie

Înscrierea candidaţilor

23 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale

23-25 iulie

Confirmarea locurilor

26 iulie

Afișarea rezultatelor finale

Pentru specializarea Muzică

13-15 și 18-22 iulie

Înscrierea candidaţilor

25 iulie

Interviu (probă eliminatorie)

26 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale

26-27 iulie

Confirmarea locurilor

28 iulie

Afișarea rezultatelor finale