Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-16 și 19-23 iulie

Înscrierea candidaţilor

26 iulie

Afişarea rezultatelor inițiale

27-28 iulie

Confirmarea locurilor

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale