Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-7 septembrie

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie

Afișarea listelor cu candidați înscriși și depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor

10 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale

10-12 septembrie

Confirmarea locurilor și depunerea cererilor de redistribuire

13 septembrie

Afişarea rezultatelor după redistribuire

13-14 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

15 septembrie

Afișarea rezultatelor finale