Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-15 iulie

Înscrierea candidaţilor

16 iulie

Afișarea listelor cu candidați înscriși și depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor

18 iulie

Susținerea probelor de examen

19 iulie

Afișarea rezultatelor la proba de examen și depunerea contestațiilor

21 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale

21-23 iulie

Confirmarea locurilor și depunerea cererilor de redistribuire

25 iulie

Afişarea rezultatelor după redistribuire

25-26 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

28 iulie

Afișarea rezultatelor finale