Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-17 iulie

Înscrierea candidaţilor

19 iulie

Afișarea listelor cu candidați înscriși și depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor

20 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale

20-23 iulie

Confirmarea locurilor și depunerea cererilor de redistribuire

24 iulie

Afişarea rezultatelor după redistribuire

25-27 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

29 iulie

Afișarea rezultatelor finale