Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

12-14 septembrie

Înscrierea candidaţilor

16 septembrie

Afişarea rezultatelor iniţiale

17-18 septembrie

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor

17-18 septembrie

Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

19 septembrie

Redistribuirea locurilor neocupate

19 septembrie

Afișarea rezultatelor după redistribuire

20 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

22 septembrie

Afişarea rezultatelor finale