Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-8 septembrie

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie

Afişarea rezultatelor iniţiale

10-11 septembrie

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor

10-11 septembrie

Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

12 septembrie

Redistribuirea locurilor neocupate

12 septembrie

Afișarea rezultatelor după redistribuire

13 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale